Bliv sponsor og støt Julemærkehjemmene

Når rytterne tager den store udfordring op, som det er at cykle til Paris, er det naturligvis for at gøre noget godt for deres egen fysik og for at få oplevelsen. Men i mere end 10 år har det også handlet om at køre nogle penge ind til Julemærkehjemmene. Hvert år overrækkes en check på et 7 cifret beløb til Julemærkefonden. Dette takket være vores uvurderlige sponsorer.

Vi skal samle så mange penge ind som muligt for, så flere børn kan komme på et julemærkehjem. Hvert år står mange børn på venteliste. Derfor har vi brug for sponsorer. Vi håber meget, at I vil være med til at støtte projektet.

 • Tegner du et sponsorat med Tour De Taxa, støtter du en fantastisk sag og får PR og eksponering.
 • Du eller din virksomhed er med til at hjælpe udsatte børn, der venter på hjælp til at komme videre – du er med til at give udsatte børn deres barndom tilbage.
 • Du får mulighed for eksklusiv annoncering i en interessant målgruppe.

Pengene går 100% ubeskåret til Julemærkehjemmene, rytterne betaler selv 100% for deres tur.

Tour de Taxa sponsorpakker for sæson 2024
Tour de Taxa Julemærkehjem sponsor: Pris fra 30.000 kr.

Tour de Taxa Julemærkehjem sponsor

Mulighed for følgende

 • Logo på alle holds cykeltøj. Mest fremtrædende placering på tøjet.
 • Virksomhedens logo på tourdetaxa.com forsiden. Bedste placering.
 • Logo på alle holds følgevogne.
 • Julemærkehjem sponsor støttediplom til ophæng på virksomheden.
 • Julemærkehjem sponsorbanner til brug for egen hjemmeside.
 • To Tour de Taxa cykeltrøjer.
 • ... at glæde sig over at man gør en kæmpe indsats for at få smilet tilbage på de ca. 1000 børn, der hvert år får et ophold på et af de 5 julemærkehjem.

Der tages en Individuel forhandling af den fulde sponsorpakke med alle julemærkehjem sponsorer.

Tour de Taxa Julemærkebarn sponsor: Pris fra 20.000 kr.

Tour de Taxa Julemærkebarn sponsor

Mulighed for følgende

 • Logo på alle 5 holds cykeltøj.  De sponsorer som betaler de største beløb bliver tildelt de mest attraktive placeringer på tøjet.
 • Virksomhedens logo på tourdetaxa.com forsiden.
 • Logo på alle 5 holds følgevogne.
 • Julemærkebarn diplom til ophæng på virksomheden.
 • Julemærkebarn sponsorbanner til brug for egen hjemmeside.
 • En Tour de taxa cykeltrøje.
 • ...at glæde sig over at man gør en stor indsats for at få smilet tilbage på de ca. 1000 børn, der hvert år får et ophold på et af de 5 julemærkehjem.

Vi tager meget gerne en dialog omkring individuelle ønsker med julemærkebarn, og er meget åbne overfor at lave individuelle arrangementer.

Tour de Taxa holdsponsor: Pris fra 10.000 kr.

Tour de Taxa hold sponsor

Mulighed for følgende

 • Logo på det lokale holds turtrøjer.
 • Virksomhedens logo på tourdetaxa.com forsiden.
 • Logo på alle Tour det taxa følgebiler.
 • Cykeltrøje fra det lokale cykelhold.
 • Lokalt støtte diplom til ophæng på virksomheden.
 • Tour de Taxa og julemærke sponsorbanner til egen hjemmeside.

Mulighed for at lave individuelle aftaler med det lokale cykelhold. F.eks. besøg hos sponsor af det lokale cykelhold.

Lokalt sponsorat: Pris fra 5.000 kr.

Tour de Taxa lokalt sponsorat

Mulighed for følgende

 • Mindre Logo på det lokale holds cykeltrøjer.
 • Virksomhedens logo på tourdetaxa.com under det lokale hold og omtale på Facebook.
 • Logo på det lokale holds følgebiler.
 • Mulighed for køb af den lokale cykeltrøje til 300 kr. pr. stk.
 • Tour de Taxa sponsorbanner til egen hjemmeside.

Mulighed for at lave individuelle aftaler med det lokale cykelhold.

Rytter sponsorat: Pris fra 3.000 kr.

Sponsoren får som udgangspunkt følgende

 • Virksomhedens logo på tourdetaxa.com under det lokale hold.
 • Omtale på det lokale holds facebookside og facebookgruppe.
Naturalier pakken

Alle naturalier sponsorater bliver omregnet i forhold til engros værdien på disse og afgør hvilken sponsorpakke de modsvarer.