Persondatapolitik for: Den Velgørende Forening Tour de Taxa

Almindelige personoplysninger

Foreningen registrerer almindlige oplysninger om medlemmerne, ID oplysninger og kontaktoplysninger.

Navn, fødselsdato, adresse, telefon nr. og e-mail adresse. Disse opføres på medlemslister digitalt holdvis og benyttes internt i foreningen af ledere og oplyses til de øvrige medlemmer via e-mail eller på lukkede internet medier. Dette er til brug for Intern kommunikation.

Oplysningerne kan desuden videregives til vores samarbejdspartnere, f.eks. tøjleverandør, rejsearrangør og Julemærkefonden, således at de kan kommunikere med medlemmerne, hvor det er relevant i forhold til Tour de Taxas aktiviteter. Oplysningerne må ikke benyttes til andre formål og videregives ikke til 3. mand som ikke er en del af Tour de Taxas aktiviteter.

Dataansvarlig for aktive medlemmer er styregruppens lokale holdleder, kasserer eller en anden navngivet person i styregruppen for det pågældende hold.

Passive ”støtte” medlemmer registreres med navn og e-mail adresse, evt. adresse og telefon nr. hvis det oplyses, ved betaling af kontingent af foreningens kasserer.

Personfølsomme oplysninger og cpr nummer

Foreningen registrerer ikke CPR -numre i de digitale medlemslister.

I forbindelse med årets aktiviteter indsamles kontaktoplysninger på pårørende hjemme og oplysninger for deltagerne om sygdomme, allergier, medicin(forbrug), mad, sprogkundskaber, førstehjælpskurser o.a. som registreres lokalt for det enkelte hold og opbevares hos holdets styregruppe af den ansvarlige person og medbringes på holdenes toure af en person udpeget dertil. Dette for at kunne yde den bedste assistance i tilfælde af sygdom eller alvorlige uheld. Oplysningerne destrueres med sæsonens udgang.

Brug af fotos m.m. på/i diverse media.

Foreningen reklamerer med billeder og beskrivelser af medlemmerne og fra foreningens aktiviteter på hjemmeside, i facebookgrupper, lokalblade, tv, Youtube mm. for foreningens aktiviteter og støtte til Julemærkefonden.

Denne anvendelse erklærer foreningens medlemmer (ryttere og hjælpere) sig indforståede med ved underskrivelse af deltagerkontrakten.

Billeder og beskrivelser fra foreningens aktiviteter må ikke anvendes af eller videregives til virksomheder og foreningen udenforstående personer f.eks. til reklameformål uden tilladelse fra Tour de Taxa bestyrelsen.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til informationer og de produkter og tjenester vi og vores samarbejdspartnere udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen, hvis du ikke gør, kan være at det bliver besværligt eller i værste fald umuligt at deltage på Tour de Taxas toure.

 Du giver dit samtykke ved underskrivelse af deltagerkontrakten, uddrag herunder:

”Jeg giver mit samtykke til, at Tour de Taxa får kontaktoplysninger om mig og deler dem blandt foreningens medlemmer og Julemærkefonden. Jeg giver mit samtykke til, at tourledelsen for at holdet får og opbevarer helbredsoplysninger om mig for anvendelse under træningsture og touren til Paris. Foreningens persondatapolitik findes på Tour de Taxas hjemmeside”

”Jeg giver mit samtykke til at almindelige fotos af mig – Obs! profilfotos særskilt samtykke* - bliver slået op på Tour de Taxa facebooksiderne, inkl. de åbne sider og websitet. Jeg giver desuden samtykke til at fotos og andet materiale, som jeg selv lægger op på en Tour de Taxa facebookside, kan benyttes af Tour de Taxa og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i andre Tour de Taxa eller Julemærkefonden relaterede PR og markedsføringsmæssige sammenhænge”.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder som medlem

Du har rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Retten til indsigt i dine personoplysninger - Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger - Retten til at få slettet eller at få begrænset personoplysninger.

Opbevaring data

Almindlige medlemsoplysninger opbevares på private pc’er med password hos bestyrelsen, holdenes styregrupper og i Dropbox mapper med login for bestyrelse og styregrupper.

Personfølsomme oplysninger opbevares af én udpeget person i styregruppen for det pågældende hold på privat PC med password og medbringes udprintet i en mappe under holdets ture.

 I forbindelse med sikkerhedsbrud og kompromittering omkring persondata, skal de involverede informeres af bestyrelsen. Og der skal fortages en anmeldelse til politiet og Datatilsynet.

Sletning af data

Almindlige person oplysninger bliver slettet hos Tour de Taxa 3 år efter medlemsskabets ophør.
Personfølsomme oplysningerne slettes/destrueres hvert år efter at sæsonen er afsluttet.
Sletning kan ske tidligere på et medlems anmodning.

Cookies

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at optimerer sidens indhold samt statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Data ansvarlig

Den Velgørende Forening Tour de Taxa
v/ Formand, Dan Volmar
Holmstruphøjvej 215
8210 Aarhus V
Info@tourdetaxa.com
Telefon: 20648865